За нас

QR Code

„Пазари Юг" ЕАД е еднолично акционерно дружество, регистрирано през 2003 г. в съответствие с Търговския закон на Република България.
Капиталът на дружеството е 100% собственост на Столична община. 

През 2006 г. в „Пазари Юг" ЕАД се влива „Пазари Перуника" ЕАД при условията на общо правоприемство. 

Основната дейност на „Пазари Юг" ЕАД е стопанисване, поддържане и отдаване под наем
на открити и закрити търговски площи и съоръжения.

Дружеството се управлява по едностепенна система за управление чрез Съвет на директорите,
който се назначава с решение на Столичен общински съвет. 

От м. декември 2014 г. в „Пазари Юг" ЕАД се влива „Озеленяване" ЕАД по решение на
Столичен общински съвет. Като допълнителна дейност е продължено производетвото
на цветя, извършвано от „Озеленяване" ЕАД в оранжерията, находяща се в кв. „Дружба 2, ул. „Делийска воденица". 

„Пазари Юг" ЕАД стопанисва пазарни площадки:

• „Красно село"

• „Иван Вазов"

• „Борово" 

Дружеството отдава под наем стопанисваните от него търговски площи и обекти
по реда на Наредба за пазарите на територията на Столична община.

Бизнес_план_за_развитие_на_Пазари_Юг_ЕАД_за_2021

Бизнес_план_на_Пазари_Юг_ЕАД_2020г. 

Бизнес_план_на_Пазари_Юг_ЕАД_2019г

 Правилник за организация и дейност на пазарите, стопанисвани и управлявани от "Пазари ЮГ" ЕАД

 

 

Нагоре