„Пазари Юг” ЕАД обявява класираните на второ място  участници в конкурси 1 / 2020  2_ро_класиране_Конкурс_1_АМ_2020 2_ро_класиране_Конкурс_1_БП_2020    

  Резултати от последния проведен конкурс   12

    „Пазари Юг” ЕАД обявява класираните на първо място, както и декласираните участници в Конкурс 2 / 2019, както следва : 1. 1_во_класиране/1-во_класиране_конкурс_2_АМ_2019 2.  1_во_класиране/1-во_класиране_конкурс_2_БП_2019

  Резултати от последния проведен конкурс   186
Нагоре