На основание решение по Протокол № 5 от 30.06.2022г. на Съвета на директорите па "Пазари Юг" ЕАД, за утвърждаване на Протокол №1 от 29.06.2022 г. на конкурсната комисия за провеждане на конкурс 1-ДПК/2022 г.и 2 ГО/2022 г за отдаване под наем за срок от 3 години на обекти находищи се в сграда на, както следва: 1.1-во_класиране_1-ДПК_2022г 2.1-во_класиране_2-ГО_2022г.pdf 

  Резултати от последния проведен конкурс   90

    На основание утвърдени със заповед № 45 от 08.04.2022г. Протокол 1 от 31.03.2022г. на конкурсната комисия за провеждане на конкурс 1-АМ/2022г. за отдаване под наем на свободни търговски обекти /маси за сергийна търговия/ на пазари „Иван Вазов”, „Красно село” и "Борово" , както и Заповед № 54 /26.04.2022г. на изпълнителния директор на “Пазари Юг” ЕАД, обявяваме класираните на второ място кандидати: 1. Второ_класиране_конкурс_1-2022-АМ_2022_за_маси_за_сергийна_търговия 2. Второ_класиране_конкурс_1-2022-БП_2022_за_търговски_обекти    

  Резултати от последния проведен конкурс   147

  На основание чл.20 от Наредбата за пазарите на територията на Столична община,  „Пазари Юг” ЕАД  обявява резултати от конкурс 1-2022 год. : 1. 1-во_класиране_конкурс_1-АМ_2022_за_маси_за_сергийна_търговия 2. 1-во_класиране_конкурс_1-БП_2022_за_търговски_обекти 3. 1-во_класиране_конкурс_1-ВТ_2022_за_търговски_площи

  Резултати от последния проведен конкурс   164

                              На основание решение по Протокол № 125 от 01.03.2022 г. на Съвета на директорите на "Пазари Юг" ЕАД, за утвърждаване на Протокол №1 от 01.03.2022 г. на конкурсната комисия за провеждане на конкурс 2-Н-ГО/2022 г. за отдаване под наем за срок от 3 години на обекти, собственост на „Пазари Юг“ ЕАД, обявяваме класираните на първо място кандидати:  1. 1-во_класиране-2_и-GO_2022

  Резултати от последния проведен конкурс   188

   „Пазари Юг” ЕАД обявява класираните на второ място участници в конкурс 1 / 2021 1. 2-ро_класиране_конкурс_1_БП_2021 2. 2-ро_класиране_конкурс_1_ВТ_2021    

  Резултати от последния проведен конкурс   406

    „Пазари Юг” ЕАД обявява класираните на първо място и декласираните участници в конкурс 1 / 2021 1.1-во_класиране_конкурс_1_АМ_2021_за_маси_за_сергийна_търговия. 2. 1-во_класиране_конкурс_1_БП_2021_за_търговски_обекти 3. 1-во_класиране_конкурс_1_ВТ_2021_за_търговски_площи

  Резултати от последния проведен конкурс   428
Нагоре