Резултати от последния проведен конкурс

 

logo old

 

„Пазари Юг” ЕАД

 

Обявява класираните на второ място, участници в Конкурс 3 / 2017, както следва :

1. Второ_класиране_конкурс_3_АМ_2017

2. Второ_класиране_конкурс_3_БП_2017

3. Второ_класиране_конкурс_3_ВТ_2017

 

 

 

 

 

logo 2

                                               О Б Я В Л Е Н И Е
На основание утвърден с решение на Съвета на директорите на "Пазари Юг" ЕАД по Протокол № 19 от 10.08.2017 г. Протокол №1 от 08.08.2017 г.

на конкурсната комисия за провеждане на конкурс за отдаване под наем за срок от 3 години на обекти находящи се в сграда на ул."Петко Каравелов" №5,

обявяваме класираните на първо място кандидати:

Обявление_за_първо_класиране

Нагоре