„Пазари Юг” ЕАД обявява класираните на второ място участници в конкурс 2 / 2021 1. Класирани_на_второ_място_маси 2. Класирани_на_второ_място_павилиони    

  Резултати от последния проведен конкурс   34

ОБЯВЛЕНИЕ На основание решение №1 по Протокол № 115 от 05.10.2021 г. на Съвета на директорите на "Пазари Юг" ЕАД, за утвърждаване на Протокол №1 от 17.09.2021 г. и Протокол №2 от 04.10.2021 год. на конкурсната комисия за провеждане на конкурс 1-10/2021 год. за отдаване под наем за срок от 10/десет/ години на недвижими имоти, собственост на „Пазари Юг“ ЕАД, обявяваме класираните на първо място кандидати: 1.класиране_на_конкурс_за_отдаване_под_наем_за_срок_от_10_десет_години_на_обекти_собственост_на_дружеството.

  Резултати от последния проведен конкурс   67

  На основание чл.40, ал.7, във връзка с чл. 40, ал.3  от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, както и на  Решение  по Протокол № 109 от 09.06.2021 г. на Съвета на директорите на „Пазари Юг” ЕАД,  „Пазари Юг” ЕАД обявява класираните на първо място участници в конкурс 1-ГО/2021 и конкурс 1-ДПК/2021 за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на обекти собственост…

  Резултати от последния проведен конкурс   151

   „Пазари Юг” ЕАД обявява класираните на второ място участници в конкурс 1 / 2021 1. 2-ро_класиране_конкурс_1_БП_2021 2. 2-ро_класиране_конкурс_1_ВТ_2021    

  Резултати от последния проведен конкурс   199

    „Пазари Юг” ЕАД обявява класираните на първо място и декласираните участници в конкурс 1 / 2021 1.1-во_класиране_конкурс_1_АМ_2021_за_маси_за_сергийна_търговия. 2. 1-во_класиране_конкурс_1_БП_2021_за_търговски_обекти 3. 1-во_класиране_конкурс_1_ВТ_2021_за_търговски_площи

  Резултати от последния проведен конкурс   213

    „Пазари Юг” ЕАД класираните на второ място  участници в конкурси 3 / 20201. 2-ро_класиране_конкурс_3_АМ_20202. 2-ро_класиране_конкурс_3_БП_20203. 2-ро_класиране_конкурс_3_ВТ_2020

  Резултати от последния проведен конкурс   252
Нагоре