„Пазари Юг” ЕАД обявява класираните на първо място и декласираните участници в конкурс 1 / 2021 1.1-во_класиране_конкурс_1_АМ_2021_за_маси_за_сергийна_търговия. 2. 1-во_класиране_конкурс_1_БП_2021_за_търговски_обекти 3. 1-во_класиране_конкурс_1_ВТ_2021_за_търговски_площи

  Резултати от последния проведен конкурс   60

    „Пазари Юг” ЕАД класираните на второ място  участници в конкурси 3 / 20201. 2-ро_класиране_конкурс_3_АМ_20202. 2-ро_класиране_конкурс_3_БП_20203. 2-ро_класиране_конкурс_3_ВТ_2020

  Резултати от последния проведен конкурс   147

  Във връзка с чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на столична община в търговските дружества и на основание решение по Протокол № 88 от 19.10.2020 на Съвета на директорите „Пазари Юг” ЕАД обявява класираните на първо място участници в конкурси 1- ДПК / 2020 и 1-ГО 2020, както следва: 1. Първо_класиране_конкурс_1_ГО_2020 2. Първо_класиране_конкурс_1_ДПК_2020  

  Резултати от последния проведен конкурс   110

    „Пазари Юг” ЕАД обявява класираните на първо място и декласираните участници в конкурс 3 / 2020 : 1.Първо_класиране_Конкурс_3_АМ_2020 2.Първо_класиране_Конкурс_3_БП_2020 3.Първо_класиране_Конкурс_3_ВТ_2020 „

  Резултати от последния проведен конкурс   158
Нагоре