„Пазари Юг” ЕАД Обявява класираните на първо място, както и декласираните участници в конкурси 3 / 2019 1. Първо_класиране_Конкурс_3_АМ_2019 2. Първо_класиране_Конкурс_3_БП_2019 3. Първо_Класиране_Конкурс_3_ВТ_2019  

  Резултати от последния проведен конкурс   81

    „Пазари Юг” ЕАД обявява класираните на първо място, както и декласираните участници в Конкурс 2 / 2019, както следва : 1. 1_во_класиране/1-во_класиране_конкурс_2_АМ_2019 2.  1_во_класиране/1-во_класиране_конкурс_2_БП_2019

  Резултати от последния проведен конкурс   129
Нагоре