СВОБОДНИ МАСИ ЗА СЕРГИЙНА ТЪРГОВИЯ И ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ КЪМ 01.01.2022 Г. ПО ПАЗАРНИ ПЛОЩАДКИ: 1.Пазар Красно селоТърговски обекти: 4 бр. Маси за сергийна търговия: 42 бр. 2.Пазар Иван ВазовТърговски обекти: 19 бр. Маси за сергийна търговия: 16 бр. 3.Пазар БоровоТърговски обекти: 8 бр. Маси за сергийна търговия: 6 бр.

  Съобщения за конкурси и обяви   2

На основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала /НРУУПОППТДОУК/ „Пазари Юг“ ЕАД обявявя конкурс 1-И-ГО/2022год. за срок от 3 години, на обекти, собственост на дружеството. Закупуването и подаването на документи за участие в конкурса са от 17.01.2022г. до 01.02.2022г. 15.00 часа включително, в офиса на дружеството, намиращ се на бул. Цар Борис III № 135 Б. Информация за конкурса на…

  Съобщения за конкурси и обяви   10

                                     На основание чл.20 от Наредбата за пазарите на територията на Столична община, „Пазари Юг” ЕАД обявява конкурс 1-2021 год. за отдаване под наем на свободни маси за сергийна търговия,  търговски обекти и търговски площи /терени/, намиращи се на територията на пазарни площадки “Красно село”, “Иван Вазов” и “Борово”. Закупуването и подаването на документите за участие в конкурса е от 15.03.2021 г. до 29.03.2021 г включително,…

  Съобщения за конкурси и обяви   406

   На основание чл.20 от Наредбата за пазарите на територията на Столична община, „Пазари Юг” ЕАД обявява конкурс 3-2020 год. за отдаване под наем на свободни маси за сергийна търговия,  търговски обекти и търговски площи /терени/, намиращи се на територията на пазарни площадки “Красно село”, “Иван Вазов” и “Борово”. Закупуването и подаването на документите за участие в конкурса е от 10.09.2020 г. до 28.09.2020 г. включително, в офиса на дружеството, намиращ се на бул. “Цар Борис III” №135 Б . Информация за…

  Съобщения за конкурси и обяви   496

                                На основание чл.20 от Наредбата за пазарите на територията на Столична община, „Пазари Юг” ЕАД обявява конкурс 3-2019 год. за отдаване под наем на свободни маси за сергийна търговия,  търговски обекти и търговски площи /терени/, намиращи се на територията на пазарни площадки “Красно село”, “Иван Вазов” и “Борово”, както следва : 1.Конкурс_3_АМ_20019_за_маси_за_сергийна_търговия  2.Конкурс_3_БП_2019_за_търговски_обекти 3.Конкурс_3_ВТ_2019_за_търговски_площи 4.Схема_пазар_Красно_село 5.Схема_пазар_Иван_Вазов 6.Схема_пазар_Борово 7.Схема_базар_Гоце_Делчев 8.Схема_ТК_Център_на_услугите  

  Съобщения за конкурси и обяви   973
Нагоре