На основание чл.20 от Наредбата за пазарите на територията на Столична община,  „Пазари Юг” ЕАД обявява конкурс 2_2019 за отдаване под наем на свободни маси за сергийна търговия, търговски обекти и търговски площи /терени/, намиращи се на територията на пазарни площадки “Красно село”, “Иван Вазов” и “Борово”, както следва: 1. Конкурс_2_АМ 2. Конкурс_2_БП_2019 3. Схема_пазар_Красно_село 4. Схема_пазар_Иван_Вазов 5. Схема_пазар_Борово 6. Схема_базар_Гоце_Делчев 7. Схема_ТК_Център_на_услугите   Закупуването и подаването на документите за участие в конкурса е от 18.04.2019 г. до 07.05.2019 г.…

  Съобщения за конкурси и обяви   51

    На основание чл. 17, ал. 3 от  Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества и Решение 4.1 по протокол № 51 от 11.01.2019 г. на Съвета на директорите на “Пазари Юг” ЕАД.   „ПАЗАРИ ЮГ” ЕАД     обявява  конкурс № 1-ГО/2019 г.   за  отдаване  под  наем  за  срок  от  3 /три/  години  на следните недвижими имоти, собственост на дружеството, при указана начална наемна цена и…

  Съобщения за конкурси и обяви   71

     „ПАЗАРИ ЮГ” ЕАД  обявява  конкурс № 1-ДПК/2019   за  отдаване  под  наем  за  срок  от  3 /три/  години  на  обекти, находящи се в сграда на ул.”Петко Каравелов” № 5, район „Триадица”, гр. София, собственост на  “Пазари Юг” ЕАД,  при указана начална наемна цена както следва:  1.ОБЯВА_КОНКУРС_1-ДПК-2019    

  Съобщения за конкурси и обяви   67
Нагоре