На основание чл.20 от Наредбата за пазарите на територията на Столична община, „Пазари Юг” ЕАД обявява конкурс 1-2023 год. за отдаване под наем на свободни маси за сергийнатърговия, търговски обекти и търговски площи /терени/, намиращи се натериторията на пазарни площадки “Красно село”, “Иван Вазов” и “Борово”.Закупуването и подаването на документите за участие в конкурса е от 13.03.2023 г.до 27.03.2023 г. включително, в офиса на дружеството, намиращ се на бул. “ЦарБорис III” №135 Б . Информация за конкурса на информационните табла…

  Съобщения за конкурси и обяви   106

         На основание чл.20 от Наредбата за пазарите на територията на Столична община,  „Пазари Юг” ЕАД обявява конкурс 2-2022 год. за отдаване под наем на свободни маси за сергийна търговия,  търговски обекти и търговски площи /терени/конкурс 2-2022 год. за отдаване под наем на свободни маси за сергийна търговия,  търговски обекти и търговски площи /терени/, намиращи се на територията на пазарни площадки “Красно село”, “Иван Вазов” и “Борово”. Закупуването и подаването на документите за участие в конкурса е…

  Съобщения за конкурси и обяви   369

.     Моля запознайте се с Поканата и Техническото задание за Избор на изпълнител на услуга "Пълно телекомуникационно обслужване на "Пазари Юг" ЕАД" за периода 2022 - 2024г. като свалите прикачените файлове.           .

  Съобщения за конкурси и обяви   112

                                                                                   У В Е Д О М Л Е Н И Е относно промяна на БУЛСТАТ на производителите на селскостопанска продукция Уважаеми наематели, уведомяваме Ви, че след влизането в сила от 4 януари 2022 г. на изменението в Закона за…

  Съобщения за конкурси и обяви   166

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е  Уважаеми съграждани, уведомяваме Ви, че на 03.06.2022 г. от 18:00 ч. ще се проведе публично обсъждане на Проекта за модернизация и реконструкция на пазар „Иван Вазов“. Срещата ще се състои в сградата на Читалище „Петър Берон“, находящо се в гр. София, бул. „Витоша“ 109. „Пазари Юг“ ЕАД               

  Съобщения за конкурси и обяви   268
Нагоре