На основание чл.20 от Наредбата за пазарите на територията на Столична община,  „Пазари Юг” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на свободни маси за сергийна търговия, търговски обекти и търговски площи /терени/, намиращи се на територията на пазарни площадки “Красно село”, “Иван Вазов” и “Борово”, както следва: 1.Конкурс_1_АМ_2019 2.Конкурс_1_БП_2019 3.Конкурс_1_ВТ_за_търговски_площи 4.Схема_пазар_Красно_село 5.Схема_пазар_Иван_Вазов 6.Схема_пазар_Борово 7.Схема_ТК_Център_на_услугите 8.Схема_базар_Гоце_Делчев 9.Схема_паркинг_Д.Йорданов  Закупуването и подаването на документите за участие в конкурса е от 14.01.2019 г. до 28.01.2019 г. включително в офиса на дружеството, намиращ…

  Съобщения за конкурси и обяви   67
Нагоре