На основание чл.20 от Наредбата за пазарите на територията на Столична община,   „Пазари Юг” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на свободни маси за сергийна търговия,  търговски обекти и търговски площи /терени/, намиращи се на територията на пазарни площадки “Красно село”, “Иван Вазов” и “Борово”. Закупуването и подаването на документите за участие в конкурса е от 11.03.2024 г. до 25.03.2024 г. включително, в офиса на дружеството, намиращ се на бул. “Цар Борис III” №135 Б . Информация за…

  Съобщения за конкурси и обяви   194

На основание решение №1.1 по Протокол №37 от 05.01.2024 год. на Съвета на директорите на "Пазари Юг" ЕАД и в изпълнение разпоредбите на ЗЗБУТ, Ви каним да предложите своята оферта, съгласно Приложение. 

  Съобщения за конкурси и обяви   102

  Във връзка с решение №1.1 по Протокол № 33 от 14.11.2023 год. на Съвета на директорите на "Пазари Юг" ЕАД, Ви каним да представите оферта за избор на изпълнител на следните дейности: "Комплексно почистване на управляваните и стопанисвани от "Пазари Юг" ЕАД пазарни площадки"   Приложенията са в прикачените файлове.

  Съобщения за конкурси и обяви   108

ОБЯВА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА УСЛУГА „РАЗДЕЛНО СМЕТОИЗВОЗВАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ, БИООТПАДЪЦИ  И СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА УПРАВЛЯВАНИТЕ И СТОПАНИСВАНИ ОТ  „ПАЗАРИ  ЮГ” ЕАД ПАЗАРНИ ПЛОЩАДКИ И ОБЕКТИ Във връзка с решение №1 по протокол № 31 / 20.09.2023 год. на Съвета на директорите, „Пазари Юг” ЕАД, обявява процедура за избор на изпълнител на услуга ,,РАЗДЕЛНО СМЕТОИЗВОЗВАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ, БИООТПАДЪЦИ  И СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА УПРАВЛЯВАНИТЕ И СТОПАНИСВАНИ ОТ  „ПАЗАРИ  ЮГ” ЕАД ПАЗАРНИ ПЛОЩАДКИ И ОБЕКТИ“, както следва: Пазарна площадка „Красно село”,  Пазарна площадка „Иван Вазов” Пазарна площадка „Борово” Горски дом, кв.”Надежда”, м.”Северен парк” Жилищна…

  Съобщения за конкурси и обяви   131

На основание чл.20 от Наредбата за пазарите на територията на Столична община, „Пазари Юг” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на свободни маси за сергийна търговия,търговски обекти и търговски площи /терени/, намиращи се на територията напазарни площадки “Красно село”, “Иван Вазов” и “Борово”. Закупуването иподаването на документите за участие в конкурса е от 15.09.2023 г. до 29.09.2023 г.включително, в офиса на дружеството, намиращ се на бул. “Цар Борис III” №135 Б .Информация за конкурса на информационните табла на пазарните…

  Съобщения за конкурси и обяви   330
Нагоре