Във връзка с провеждането на конкурси 1-ГО/2021  и член 12.7. от конкурсната документация, „ПАЗАРИ – ЮГ” ЕАД Уведомява, че след първо класиране  няма неподписани наемни договори, съответно няма основание за обявяване на второ класиране и  конкурсните процедури се считат за приключени. Гаранционната вноска (по т.5 от конкурсните книжа)  на участник не спечелил конкурса, се връща по номинал,…

  Новини   122

                                                     РЕШЕНИЕ N 220                        на Столичния общински съвет от 22.04.2021 година                        За временно освобождаване от задължението за заплащане на наем от лица -                    …

  Новини   285

                                                На основание заповед № 43 / 28.04.2021г. на изпълнителния директор на „Пазари Юг” ЕАД  „Пазари Юг” ЕАД Поради допусната техническа грешка в конкурсната документация, се прекратяват следните конкурси: 1. Конкурс 1-ГО/2021 г. за отдаване под наем на обекти, собственост на „Пазари Юг“ ЕАД, извън пазарните площадки; 2.Конкурс 1-ДПК/2021 г. за отдаване под наем на обекти, находящи…

  Новини   285
Нагоре