РЕШЕНИЕ N 220                        на Столичния общински съвет от 22.04.2021 година                        За временно освобождаване от задължението за заплащане на наем от лица -                    …

  Новини   69

                                                На основание заповед № 43 / 28.04.2021г. на изпълнителния директор на „Пазари Юг” ЕАД  „Пазари Юг” ЕАД Поради допусната техническа грешка в конкурсната документация, се прекратяват следните конкурси: 1. Конкурс 1-ГО/2021 г. за отдаване под наем на обекти, собственост на „Пазари Юг“ ЕАД, извън пазарните площадки; 2.Конкурс 1-ДПК/2021 г. за отдаване под наем на обекти, находящи…

  Новини   78

    МЕТОДИКА  за  условията и реда за временно освобождаване – изцяло или частично от задължението за плащане на наем от наематели на пазарни площадки стопанисвани и управлявани от „Пазари Юг“ ЕАД 1. МЕТОДИКА_решение_578 2. Декларации

  Новини   181
Нагоре