Във връзка с провеждането на конкурси 1-ГО/2021  и член 12.7. от конкурсната документация, „ПАЗАРИ – ЮГ” ЕАД Уведомява, че след първо класиране  няма неподписани наемни договори, съответно няма основание за обявяване на второ класиране и  конкурсните процедури се считат за приключени. Гаранционната вноска (по т.5 от конкурсните книжа)  на участник не спечелил конкурса, се връща по номинал,…

  Новини   209

                                                     РЕШЕНИЕ N 220                        на Столичния общински съвет от 22.04.2021 година                        За временно освобождаване от задължението за заплащане на наем от лица -                    …

  Новини   374
Нагоре