МЕТОДИКА  за  условията и реда за временно освобождаване – изцяло или частично от задължението за плащане на наем от наематели на пазарни площадки стопанисвани и управлявани от „Пазари Юг“ ЕАД 1. МЕТОДИКА_решение_578 2. Декларации

  Новини   141

      На основание решение на СОС № 136/16.04.2020 г. декларации за намаляване на наема или за пълно освобождаване от такъв на наематели сключили договори с „Пазари Юг“ ЕАД преди 13.03.2020г. се приемат до  15.30 ч. на 12.06.2020 г. – петък / края на въведените противоепидемични мерки на територията на Република България./ След този срок наемателите, които не са подали гореописаните декларации за намаляване или освобождаване от наем заплащат пълната цена по договора им сключен с „Пазари Юг“ ЕАД

  Новини   517
Нагоре