"Пазари Юг" ЕАД обявява класираните на първо място кандидати в конкурс за отдаване под наем за срок от 3 години на обекти находящи се в сграда на ул."Петко Каравелов" №5

Нагоре