Пазар Борово

"Актуална информация за свободните обекти на пазарните площадки може да получите на тел. 02/4472474"

Необходими документи за кандидатстване (извън конкурс) за свободни обекти на пазарна площадка „Борово”: 


За фирми

1. Актуално удостоверение (извлечение) за вписване в Търговския регистър към Агенция по вписванията;


За земеделски производители

1.Регистрационна карта /копие/ - заверена за текущата година
2.Анкетна карта /копие/ - заверена за текущата година

Местоположение:
гр. София, ул. „Ген. Стефан Тошев № 31

 

Адрес на управление:
гр. София, бул. „Цар Борис III № 135Б

 

Удобен градски транспорт:
Автобус: 204;
Тролей: 2, 9;

Нагоре