Пазар Красно Село

"Актуална информация за свободните обекти на пазарните площадки може да получите на тел. 02/4472474"

Необходими документи за кандидатстване (извън конкурс) за свободни обекти на пазарна площадка „Красно село” : 


За фирми

1. Актуално удостоверение (извлечение) за вписване в Търговския регистър към Агенция по вписванията;


За земеделски производители

1.Регистрационна карта /копие/ - заверена за текущата година
2.Анкетна карта /копие/ - заверена за текущата година

Местоположение:
гр. София, бул. Гоце Делчев” № 2-4

Адрес на управление:
гр. София, бул. 
Цар Борис III № 135Б

тел.: 02/44 72 474;

 

Удобен градски транспорт:
Автобус: 63, 73, 83, 102, 260;
Трамвай: 4, 5;
Пазарната площадка разполага с платен паркинг.

Нагоре