„Пазари Юг” ЕАД обявява извънреден конкурс за отдаване под наем на маси за сергийна търговия

Нагоре