„Пазари Юг” ЕАД - съобщение за подаването на декларации

 

 

logo old

 

На основание решение на СОС № 136/16.04.2020 г. декларации за намаляване на

наема или за пълно освобождаване от такъв на наематели сключили договори

с „Пазари Юг“ ЕАД преди 13.03.2020г. се приемат до  15.30 ч. на 12.06.2020 г. – петък

/ края на въведените противоепидемични мерки на територията на Република България./

След този срок наемателите, които не са подали гореописаните декларации за намаляване или

освобождаване от наем заплащат пълната цена по договора им сключен с „Пазари Юг“ ЕАД


Нагоре