„Пазари Юг” ЕАД обявява конкурс 3-2020 г. за отдаване под наем на свободни маси за сергийна търговия, търговски обекти и търговски площи

Нагоре