МЕТОДИКА за условията и реда за временно освобождаване – изцяло или частично от задължението за плащане на наем от наематели на пазарни площадки стопанисвани и управлявани от „Пазари Юг“ ЕАД

 

 

logo old

МЕТОДИКА

 за  условията и реда за временно освобождаване – изцяло или частично от задължението за плащане на наем

от наематели на пазарни площадки стопанисвани и управлявани от „Пазари Юг“ ЕАД

1. МЕТОДИКА_решение_578

2. Декларации


Нагоре