Поради допусната техническа грешка в конкурсната документация, се прекратяват следните конкурси

 

 

logo old

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основание заповед № 43 / 28.04.2021г. на изпълнителния директор на „Пазари Юг” ЕАД

 „Пазари Юг” ЕАД

Поради допусната техническа грешка в конкурсната документация, се прекратяват следните конкурси:

1. Конкурс 1-ГО/2021 г. за отдаване под наем на обекти, собственост на „Пазари Юг“ ЕАД, извън пазарните площадки;

2.Конкурс 1-ДПК/2021 г. за отдаване под наем на обекти, находящи се в сграда с адрес София, ул. „Петко Каравелов“ № 5, собственост на „Пазари Юг“ ЕАД

Нагоре