Решение 220 на СОС

 

 

logo old

                                                 РЕШЕНИЕ N 220

                       на Столичния общински съвет от 22.04.2021 година

                       За временно освобождаване от задължението за заплащане на наем от лица -

                       наематели и ползватели на общински нежилищни имоти и/или наематели и ползватели

                       на имоти, собственост на или предоставени за управление на публични предприятия,

                       с участие на Столична община в капитала.

                        1. Reshenie_220_SOS

                        2. Deklaracia_obr.1

                                3. Deklaracia_obr.2

 

                                       


Нагоре