Решение 828/16.12.2021 г. на СОС

 

logo old

                                              Решение 828/16.12.2021 г. на СОС

                       на Столичния общински съвет от 16.12.2021 година

                       За временно освобождаване от задължението за заплащане на наем от лица -

                       наематели и ползватели на общински нежилищни имоти и/или наематели и ползватели

                       на имоти, собственост на или предоставени за управление на публични предприятия,

                       с участие на Столична община в капитала.

                       1. декларация_1.pdf

                                  2. декларация_2.pdf       

                                  3. декларация_3.pdf                

                                  4. декларация_4.pdf

                                                      5декларация_5.pdf

                                                

Нагоре