резултати от конкурси 1-ГО/2021  и член 12.7. от конкурсната документация

 logo old

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Във връзка с провеждането на конкурси 1-ГО/2021  и член 12.7. от конкурсната документация,

„ПАЗАРИ – ЮГ” ЕАД

Уведомява, че след първо класиране  няма неподписани наемни договори, съответно няма основание

за обявяване на второ класиране и  конкурсните процедури се считат за приключени.

Гаранционната вноска (по т.5 от конкурсните книжа)  на участник не спечелил конкурса,

се връща по номинал, без начисляване на лихви, срещу представяне на квитанция за платена гаранция в

офисите на организатора в периода от 01.07.2021 г. до 30.07.2021 г. от 09.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 14.30 часа. 

Нагоре