МЕТОДИКА  за  условията и реда за временно освобождаване – изцяло или частично от задължението за плащане на наем от наематели на пазарни площадки стопанисвани и управлявани от „Пазари Юг“ ЕАД 1. МЕТОДИКА_решение_578 2. Декларации
    „Пазари Юг” ЕАД обявява класираните на второ място  участници в конкурси 3 / 2020                                        
    „Пазари Юг” ЕАД обявява класираните на първо място участници в конкурси 1- ДПК / 2020 и 1-ГО 2020, както следва:
Страница 1 от 4
Нагоре