„Пазари Юг” ЕАД обявява класираните на второ място участници в конкурс 2 / 2021                                        
                                               „ПАЗАРИ ЮГ” ЕАД обявява класиране за отдаване под наем, за срок от 10 /десет/ години, на обекти, собственост на дружеството
                                               Във връзка с провеждането на конкурси 1-ГО/2021  и член 12.7. от конкурсната документация, „ПАЗАРИ – ЮГ” ЕАД Уведомява, че след първо класиране  няма неподписани наемни договори, съответно няма основание за обявяване на второ класиране и  конкурсните процедури се считат за приключени. Гаранционната вноска (по т.5 от конкурсните книжа)  на участник не спечелил конкурса, се връща по номинал, без начисляване на лихви, срещу представяне на квитанция за платена гаранция в офисите на организатора в периода от 01.07.2021 г.…
Страница 1 от 6
Нагоре