„Пазари Юг” ЕАД обявява класираните на първо място участници в конкурси 1- ДПК / 2021 и 1-ГО 2021, както следва:

Решение 220 на СОС

                                                     РЕШЕНИЕ N 220                        на Столичния общински съвет от 22.04.2021 година                        За временно освобождаване от задължението за заплащане на наем от лица -                        наематели и ползватели на общински нежилищни имоти и/или наематели и ползватели                …
                                                На основание заповед № 43 / 28.04.2021г. на изпълнителния директор на „Пазари Юг” ЕАД  „Пазари Юг” ЕАД Поради допусната техническа грешка в конкурсната документация, се прекратяват следните конкурси: 1. Конкурс 1-ГО/2021 г. за отдаване под наем на обекти, собственост на „Пазари Юг“ ЕАД, извън пазарните площадки; 2.Конкурс 1-ДПК/2021 г. за отдаване под наем на обекти, находящи се в сграда с адрес София, ул. „Петко Каравелов“ № 5, собственост на „Пазари Юг“ ЕАД
Страница 1 от 6
Нагоре