„Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение и енергийно менажиране, за нуждите на „Пазари Юг“ ЕАД.

logo old

 

„Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение и енергийно менажиране, за нуждите на „Пазари Юг“ ЕАД.


Нагоре