„ПАЗАРИ ЮГ” ЕАД обявява конкурс № 1-ДПК/2019

logo 2

 

 

 „ПАЗАРИ ЮГ” ЕАД

 обявява  конкурс № 1-ДПК/2019

 

за  отдаване  под  наем  за  срок  от  3 /три/  години  на  обекти, находящи се в сграда на ул.”Петко Каравелов” № 5, район „Триадица”, гр. София,

собственост на  “Пазари Юг” ЕАД,  при указана начална наемна цена както следва: 

1.ОБЯВА_КОНКУРС_1-ДПК-2019

 

 

Нагоре