„Пазари Юг“ ЕАД, кани заинтересованите да представят оферта за ЗДРАВНО ЗАСТРАХОВАНЕ

logo 2

На основание решение № 1 По Протокол № 63 от 02.09.2019г. на Съвета на директорите на „Пазари Юг“ ЕАД,

Ви каним да представите оферта за ЗДРАВНО ЗАСТРАХОВАНЕ на 45 /четиридесет и пет/ служители на „Пазари Юг” ЕАД

1. Pokana

 

Нагоре