„ПАЗАРИ ЮГ” ЕАД обявява КЛАСИРАНЕ_1-ГО 2020 , 1- ДПК -2020

logo 2

 

Във връзка с чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата

на собственост на столична община в търговските дружества и на основание решение

по Протокол № 88 от 19.10.2020 на Съвета на директорите „Пазари Юг” ЕАД

обявява класираните на първо място участници в конкурси 1- ДПК / 2020 и 1-ГО 2020, както следва:

1. Първо_класиране_конкурс_1_ГО_2020

2. Първо_класиране_конкурс_1_ДПК_2020

 

Нагоре