„Пазари Юг” ЕАД Обявява класираните на второ място участници в конкурс 1 / 2021

 

logo old

 „Пазари Юг” ЕАД

обявява класираните на второ място участници в конкурс 1 / 2021

1. 2-ро_класиране_конкурс_1_БП_2021

2. 2-ро_класиране_конкурс_1_ВТ_2021

 

 

Нагоре