„Пазари Юг” ЕАД обявява конкурс 2-2021 г. за отдаване под наем на свободни маси за сергийна търговия, търговски обекти и търговски площи

logo old

На основание чл.20 от Наредбата за пазарите на територията на Столична община,

                                              „Пазари Юг” ЕАД

обявява конкурс за отдаване под наем на свободни маси за сергийна търговия, търговски обекти и търговски

площи /терени/, намиращи се на територията на пазарни площадки “Красно село”, “Иван Вазов” и “Борово”, както следва:

1.Конкурс_2-АМ-2021_за_маси_за_сергийна_търговия

2.Конкурс_2-БП-2021_за_търговски_обекти

3.Конкурс_2-ВТ-2021_за_търговски_площи

4.Пазар_Красно_село

5.Пазар_Иван_Вазов

6.Пазар_Борово

7.Базар_Гоце_Делчев

8.ТК_Център_на_услугите

 

Нагоре