„ПАЗАРИ ЮГ” ЕАД обявява класиране на конкурс за отдаване под наем, за срок от 10 /десет/ години, на обекти, собственост на дружеството

logo old

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание решение №1 по Протокол № 115 от 05.10.2021 г. на Съвета на директорите на "Пазари Юг" ЕАД, за утвърждаване на Протокол №1 от 17.09.2021 г. и Протокол №2 от 04.10.2021 год. на конкурсната комисия за провеждане на конкурс 1-10/2021 год. за отдаване под наем за срок от 10/десет/ години на недвижими имоти, собственост на „Пазари Юг“ ЕАД, обявяваме класираните на първо място кандидати:

1.класиране_на_конкурс_за_отдаване_под_наем_за_срок_от_10_десет_години_на_обекти_собственост_на_дружеството.

Нагоре