"Пазари Юг“ ЕАД обявява първо класиране от конкурс 2-И-ГО/2022год. за отдаване под наем на обекти, собственост на дружеството.

logo 2

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основание решение по Протокол № 125 от 01.03.2022 г. на Съвета на
директорите на "Пазари Юг" ЕАД, за утвърждаване на Протокол №1 от 01.03.2022 г.
на конкурсната комисия за провеждане на конкурс 2-Н-ГО/2022 г. за отдаване под
наем за срок от 3 години на обекти, собственост на „Пазари Юг“ ЕАД,
обявяваме класираните на първо място кандидати:
Нагоре