„ПАЗАРИ ЮГ” ЕАД обявява ПЪРВО КЛАСИРАНЕ_КОНКУРС 1-2022

logo 2

 

На основание чл.20 от Наредбата за пазарите на територията на Столична община,  „Пазари Юг” ЕАД

 обявява резултати от конкурс 1-2022 год. :

1. 1-во_класиране_конкурс_1-АМ_2022_за_маси_за_сергийна_търговия

2. 1-во_класиране_конкурс_1-БП_2022_за_търговски_обекти

3. 1-во_класиране_конкурс_1-ВТ_2022_за_търговски_площи

Нагоре