„Пазари Юг” ЕАД Обявява класираните на второ място участници в конкурс 1 / 2022

 

logo old

 

На основание утвърдени със заповед № 45 от 08.04.2022г. Протокол 1 от 31.03.2022г.

на конкурсната комисия за провеждане на конкурс 1-АМ/2022г. за отдаване под наем

на свободни търговски обекти /маси за сергийна търговия/ на пазари „Иван Вазов”,

„Красно село” и "Борово" , както и Заповед № 54 /26.04.2022г. на изпълнителния директор

на “Пазари Юг” ЕАД, обявяваме класираните на второ място кандидати:

1. Второ_класиране_конкурс_1-2022-АМ_2022_за_маси_за_сергийна_търговия

2. Второ_класиране_конкурс_1-2022-БП_2022_за_търговски_обекти

 

 

Нагоре