ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ

 logo 2

                                                                                 У В Е Д О М Л Е Н И Е

относно промяна на БУЛСТАТ на производителите на селскостопанска продукция

Уважаеми наематели,

уведомяваме Ви, че след влизането в сила от 4 януари 2022 г. на изменението в Закона

за Регистър БУЛСТАТ, Агенцията по вписванията служебно преобразува от 10-значен/ЕГН/

в 9-значен код/ЕИК, БУЛСТАТ/ на всички производители на селскостопанска продукция и

други физически лица, които са регистрирани в регистър БУЛСТАТ с 10-значен код

(чл. 3, ал. 1, т. 9 и 11 от закона).

Информацията за новия си 9-значен код (БУЛСТАТ), наемателите ще могат да получат чрез

Портала за електронни услуги на Агенцията по вписванията – www.bulstat.bg, в раздел „Справки“.

Агенция по вписванията служебно ще предостави на Национална агенция за приходите (НАП)

информацията за връзката между стар и нов код на лицето.
За промяната на Вашия ЕИК по БУЛСТАТ, НАП ще уведоми НОИ по служебен път.

Молим Ви,

да предоставите новия си 9-значен код /ЕИК, БУЛСТАТ/ в офиса на „Пазари Юг“ ЕАД до 30.06.2022 г.

ОТ РЪКОВОДСТВОТО

 

 

 

Нагоре