„ПАЗАРИ ЮГ” ЕАД обявява КЛАСИРАНЕ_2-ГО 2022 , 1- ДПК -2022

logo 2

 

 На основание решение по Протокол № 5 от 30.06.2022г. на Съвета на директорите па "Пазари Юг" ЕАД, за утвърждаване на Протокол №1 от 29.06.2022 г. на конкурсната комисия за провеждане на конкурс 1-ДПК/2022 г.и 2 ГО/2022 г за отдаване под наем за срок от 3 години на обекти находищи се в сграда на, както следва:

1.1-во_класиране_1-ДПК_2022г

2.1-во_класиране_2-ГО_2022г.pdf 

Нагоре