Kонкурс 2-2022 год. за отдаване под наем на свободни маси за сергийна търговия, търговски обекти и търговски площи /терени/

         На основание чл.20 от Наредбата за пазарите на територията на Столична община,  „Пазари Юг” ЕАД

обявява конкурс 2-2022 год. за отдаване под наем на свободни маси за сергийна търговия,  търговски обекти и търговски площи /терени/конкурс 2-2022 год. за отдаване под наем на свободни маси за сергийна търговия,  търговски обекти и търговски площи /терени/, намиращи се на територията на пазарни площадки “Красно село”, “Иван Вазов” и “Борово”. Закупуването и подаването на документите за участие в конкурса е от 12.09.2022 г. до 26.09.2022 г. включително, в офиса на дружеството, намиращ се на бул. “Цар Борис III” №135 Б . Информация за конкурса на информационните табла на пазарните площадки и административната сграда,  на тел.02/ 44 72 470,  02/ 44 72 468 и 02/ 44 72 474, както и на сайта на дружеството -  www.pazari-yug.bg. 

Нагоре