Резултат от проведен Конкурс 2/2022 Павилиони

 „Пазари Юг” ЕАД

обявява класираните на първо място  участници в конкурси 2/2022, както следва:

В Прикачения файл може да видите резултатите от класирането.

Сваляне на прикачените файлове:
Нагоре