Oбявяване класираните на второ място участници в конкурси 2/2022г.

 „Пазари Юг” ЕАД

обявява класираните на второ място  участници в конкурси 2 / 2022 , както следва :

Сваляне на прикачените файлове:
Нагоре