Конкурс 1-2023г. за отдаване под наем на свободни маси, търговски обекти и терени

На основание чл.20 от Наредбата за пазарите на територията на Столична община,

„Пазари Юг” ЕАД

обявява конкурс 1-2023 год. за отдаване под наем на свободни маси за сергийна
търговия, търговски обекти и търговски площи /терени/, намиращи се на
територията на пазарни площадки “Красно село”, “Иван Вазов” и “Борово”.
Закупуването и подаването на документите за участие в конкурса е от 13.03.2023 г.
до 27.03.2023 г. включително, в офиса на дружеството, намиращ се на бул. “Цар
Борис III” №135 Б . Информация за конкурса на информационните табла на
пазарните площадки и административната сграда, на тел: 02/ 44 72 470,
02/ 44 72 468 и 02/ 44 72 474, както и на сайта на дружеството - www.pazari-yug.bg.

Нагоре