Обявяване класираните на първо място участници в конкурс 1 / 2023

 

 

 „Пазари Юг” ЕАД

обявява класираните на първо място  участници в конкурс 1 / 2023 , както следва : Моля отворете прикачените файлове.

 

 

 

 

Сваляне на прикачените файлове:
Нагоре