Конкурс 1-ГО/2023год. и 1-ДПК/2023год. за отдаване под наем на обекти, собственост на дружеството.

На основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на общината
в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала /НРУУПОППТДОУК/
„Пазари Юг“ ЕАД обявява конкурс 1-ГО/2023год. и 1-ДПК/2023год. за отдаване под наем на
обекти, собственост на дружеството.


Закупуването и подаването на документи за участие в конкурса е от 24.04.2023г. до 11.05.2023г.
включително, в офиса на дружеството, намиращ се на бул. Цар Борис III № 135 Б.

Информация за
конкурса на информационното табло на административната сграда и на

тел.02/44 72 470 , 02/44 72 474

 

 

 

.

Сваляне на прикачените файлове:
Нагоре