Oбществени поръчки ОТ 01.01.2015 г.

Страница на възложителя: 

http://www.profilnakupuvacha.com/“ПАЗАРИ ЮГ” ЕАД

2015-04-01                                              14:21:44

 

Oбществени поръчки до 31.12.2014 г.

Протокол и информация

2016-07-06/13:05

 

Протокол и информация

2016-07-06/12:56

 

Протокол и информация

2016-04-18 /14:41

 

Протокол и информация

2016-02-16  /14:05:38

 

Протокол и информация                                                                                                                                               

2016-01-28     /11:25:22

 

Протокол и информация 2015 год.

2016-01-26   / 12:10:55

                                                                                                                                                          

Протокол и информация 07.2015

2015-08-12    /13:15:52 

Protokol i informacia

2015-07-15    / 14:30:07

Протокол

Информация

2015-06-09    / 09:57:30

----------------

Protokol

Informacia

2015-05-19  / 13:01:35

Договор N 16- 30.03.2015

Приложение 1 към договор

Ценово предложение

Техническо предложение

Приложение 4 към договор

2015-04-07                                    14:48:15

Освобождаване на гаранции.

Osvobojdavane na garancia

Протокол 3 от заседание на комисията и решение за избор на изпълнител:

1.Protokol 3

2.Reshenie

02/10/2015      11:39:34

 

Съобщение

Saobshtenie

Протокол 2 от заседание на комисията.

Protokol 2

01/30/2015   11:36:49 AM

-----------

Протокол 1 от заседание на комисията.

Protokol 1

 

ПАЗАРИ ЮГ ВИ ИНФОРМИРА ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: ,,РАЗДЕЛНО СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ И БИООТПАДЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА УПРАВЛЯВАНИТЕ И СТОПАНИСВАНИ ОТ „ПАЗАРИ ЮГ” ЕАД ПАЗАРНИ ПЛОЩАДКИ”

Документи за участие:

Reshenie

Obqvlenie

Prilojenie 1_Tehnicheska_spesifikacia

Prilojenie 2_Ukazania i kriterii za podbor

Prilojenie 3_Metodika za ocenka na ofertite

Prilojenie 4_Proekt dogovor

Prilojenie 5_Obrazec zayavlenie

Prilojenie 6_Spisak uslugi

Prilojenie 7_Opisanie technichesko oborudvane.

Prilojenie 8_Obrazec dekl. NEW 55,7

Prilojenie 9_Obrazec dekl. NEW 47

Prilojenie 10_Obrazec saglasie podizpalnitel

Prilojenie 11_Obrazec dekl. NEW 56,12

Prilojenie 12_Obrazec technichesko predlojenie

Prilojenie 13_Obrazec cenovo predlojenie

11/13/2014        14:32:43

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Вътрешни правила по ЗОП

Вътрешни правила по ЗОП

01.10.2014    15:34

----------------------------------------------------------------------------------

ПАЗАРИ ЮГ ВИ ИНФОРМИРА ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Изработка на 254 бр. маси за сергийна търговия на пазарни площадки „Красно село“ и „Борово“

Документи за участие:

1.Обявление за обществена поръчка

2.Решение

3. Prilojenie 1_Techniceska specifikacia

4. Prilojenie 1a_Techniceska specifikacia

5. Prilojenie 2_Ukazania i kriterii za podbor

6. Prilojenie 3_Metodika za ocenka na ofertite

7. Prilojenie 4_Proekt na dogovor

8. Prilojenie 5_Obrazec zayavlenie

9. Prilojenie 6_Spisak uslugi

10.Prilojenie 7_Opisanie technichesko oborudvane

11.Prilojenie 8_Obrazec dekl. NEW 55,7

12.Prilojenie 9_Obrazec dekl. NEW 47

13.Prilojenie 10_Obrazec saglasie podizpalnitel

14.Prilojenie 11_Obrazec dekl. NEW 56,12

15.Prilojenie 12_Obrazec technichesko predlojenie

16.Prilojenie 13_Obrazec cenovo predlojenie

07/01/2014   19:46:35

Решение за прекратяване на поръчката

19.09.2014    14:10


Връщане на гаранция за изпълнение

02/24/2015      11:47:52

ПАЗАРИ ЮГ ВИ ИНФОРМИРА ОТНОСНО  ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЧЛ. 14, ал. 4, т. 2  ОТ  ЗОП  С  ПРЕДМЕТ: ,,РАЗДЕЛНО СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ И БИООТПАДЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА УПРАВЛЯВАНИТЕ И СТОПАНИСВАНИ ОТ „ПАЗАРИ  ЮГ” ЕАД ПАЗАРНИ ПЛОЩАДКИ”.

Документи за участие:

1. Prilojenie 1_Technicheska specifikacia.

2. Prilojenie 2_Ukazania i kriterii za podbor

3. Prilojenie 3_Obrazec zayavlenie

4. Prilojenie 4_Spisak izpalneni dogovori

5. Prilojenie 5_Opisanie technichesko oborudvane

6. Prilojenie 6_Obrazec dekl. 47-1

7. Prilojenie 7_Obrazec dekl. 47-2

8. Prilojenie 8_Obrazec deklaracia ogled

9. Prilojenie 9_Obrazec technichesko predlojenie

10. Prilojenie 10_Obrazec cenovo predlojenie

11. Prilojenie 11_Metodika za ocenka na ofertite

12. Publ. pokana_smet

16.05.2014 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПАЗАРИ ЮГ ВИ ИНФОРМИРА ОТНОСНО  ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЧЛ. 14, ал. 4, т. 2  ОТ  ЗОП  С  ПРЕДМЕТ: „УСЛУГИ ПО ДЕЗИНФЕКЦИЯ, ДЕЗИНСЕКЦИЯ  И  ДЕРАТИЗАЦИЯ  НА  УПРАВЛЯВАНИТЕ И СТОПАНИСВАНИ ОТ „ПАЗАРИ  ЮГ” ЕАД  ПАЗАРНИ  ПЛОЩАДКИ”

 Документи за участие:

Publichna_pokana

Prilojenie 1_Technicheska specifikacia

Prilojenie 2_Ukazania i kriterii za podbor

Prilojenie 3_Obrazec zayavlenie

Prilojenie 4_Spisak izpalneni dogovori

Prilojenie 5_Spisak personal

Prilojenie 6_Obrazec dekl. 47-1

Prilojenie 7_Obrazec dekl. 47-2

Prilojenie 8_Obrazec deklaracia ogled

Prilojenie 9_Obrazec technichesko predlojenie

Prilojenie 10_Obrazec cenovo predlojenie

Prilojenie 11_Metodika za ocenka na ofertite

31.03.2014 г.

 

Уважаеми участници,

във връзка с откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „КОМПЛЕКСНО ПОЧИСТВАНЕ НА УПРАВЛЯВАНИТЕ И СТОПАНИСВАНИ ОТ „ПАЗАРИ ЮГ” ЕАД ПАЗАРНИ ПЛОЩАДКИ”, публикувана под номер 04327-2013-0003 на 24.10.2013 г. в Регистъра на обществените поръчки, обявяваме, че откритото заседание за отваряне на ценовите оферти ще се състои на 05.02.2014 г. от 11:00 ч., в офиса на Възложителя: гр. София 1618, бул. „Цар Борис ІІІ-ти“ № 135 Б.

На заседанието могат да присъстват упълномощени Ваши представители, както и представители на  юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

Във връзка с откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Разделно  сметосъбиране  и сметоизвозване на битови отпадъци и биоотпадъци на територията на управляваните и стопанисвани от „Пазари Юг“ ЕАД пазарни площадки“, публикувана под номер 04327-2013-0002 на 18.10.2013 г в Регистъра на обществените поръчки, обявяваме, че откритото заседание за отваряне на ценовите оферти ще се състои на 16.12.2013 г. от 11.00 часа в офиса на Възложителя на адрес София, бул. „Цар Борис III“ № 135 Б.

 На заседанието може да присъстват участници  в процедурата или упълномощени техни представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

11.12.2013 г.

Разяснения във връзка със запитване по обществена поръчка с предмет: „КОМПЛЕКСНО ПОЧИСТВАНЕ НА УПРАВЛЯВАНИТЕ И СТОПАНИСВАНИ ОТ „ПАЗАРИ ЮГ“ ЕАД ПАЗАРНИ ПЛОЩАДКИ“ под номер в регистъра на АОП 04327-2013-0003/24.10.2013 г относно брой и разположение на канали и оттоци.

20.11.2013

ПАЗАРИ ЮГ ВИ ИНФОРМИРА ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕТО НА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ЗОП ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА СЪС СЛЕДНИЯ ПРЕДМЕТ: „КОМПЛЕКСНО ПОЧИСТВАНЕ  НА  УПРАВЛЯВАНИТЕ И СТОПАНИСВАНИ ОТ „ПАЗАРИ  ЮГ” ЕАД  ПАЗАРНИ ПЛОЩАДКИ” . 

24.10.2013

Документи за участие:

1. Reshenie 04327-2013-0003

2.Obqvlenie 04327-2013-0003

3.Prilojenie 1_Technicheska specifikacia

4.Prilojenie 2_Ukazania i kriterii za podbor

5.Prilojenie-3_Metodika za ocenka na ofertite

6.Prilogenie-4_Proekt dog.

7.Prilojenie-5_Obrazec zayavlenie

8.Prilojenie-6_informacia specifichen oborot

9.Prilojenie-7_Spisak izpalneni dogovori

10.Prilojenie-8_Opisanie technichesko oborudvane

11.Prilojenie-9_ Poimenen spisak lica

12.Prilojenie-10_Obrazec dekl. 47-1

13.Prilojenie-11_Obrazec dekl. 47-2

14.Prilojenie-12_Obrazec saglasie podizpalnitel

15.Prilojenie-13_Obrazec technichesko predlojenie

16.Prilojenie 14 Obrazec cenovo predlojenie

17.Документи

 

ПАЗАРИ ЮГ ВИ ИНФОРМИРА ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕТО НА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ЗОП ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА СЪС СЛЕДНИЯ ПРЕДМЕТ:

"РАЗДЕЛНО СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ НА БИТОВИ  ОТПАДЪЦИ И БИООТПАДЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА УПРАВЛЯВАНИТЕ И СТОПАНИСВАНИ ОТ „ПАЗАРИ  ЮГ” ЕАД ПАЗАРНИ ПЛОЩАДКИ”  ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ:

1.reshenie na AOP 04327-2013-0002

2.Obiavlenie

3.Dokumenti za uchastie

Обществена поръчка за реконструкция на базар „Гоце Делчев“

На основание чл. 16, ал. 8 във връзка с чл. 14, ал. 3, т. 1 от Закона за обществените поръчки и Решение на Столичен общински съвет от 28.03.2013 г., „Пазари Юг” ЕАД обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Реконструкция на базар „Гоце Делчев”, публикувана под номер 04327-2013-0001 на 29.04.2013 год. в Регистъра на обществените поръчки.

Пълен комплект документация за информация и участие в процедурата можете да откриете тук.

 1.Пълен комплект документи

 

Нагоре