logo 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВОБОДНИ МАСИ ЗА СЕРГИЙНА ТЪРГОВИЯ И ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ КЪМ 01.01.2022 Г. ПО ПАЗАРНИ ПЛОЩАДКИ:

1.Пазар Красно селоТърговски обекти: 4 бр. Маси за сергийна търговия: 42 бр.

2.Пазар Иван ВазовТърговски обекти: 19 бр. Маси за сергийна търговия: 16 бр.

3.Пазар БоровоТърговски обекти: 8 бр. Маси за сергийна търговия: 6 бр.

logo old

На основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала /НРУУПОППТДОУК/

„Пазари Юг“ ЕАД обявявя конкурс 1-И-ГО/2022год. за срок от 3 години, на обекти, собственост на дружеството.

Закупуването и подаването на документи за участие в конкурса са от 17.01.2022г. до 01.02.2022г. 15.00 часа включително, в офиса на дружеството, намиращ се на бул. Цар Борис III № 135 Б. Информация за конкурса на информационното табло на административната сграда, на тел.02/44 72 470 , 02/44 72 474, както и на сайта на дружеството – www.pazari-yug.bg   :

1.ОБЕКТИ_2022_по_НРУУПОППТДОУК

2.shema_na_obektite                                                     

                                             

logo old

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 На основание чл.20 от Наредбата за пазарите на територията на Столична община,

„Пазари Юг” ЕАД обявява конкурс 1-2021 год. за отдаване под наем на свободни маси за сергийна

търговия,  търговски обекти и търговски площи /терени/, намиращи се на територията на

пазарни площадки “Красно село”, “Иван Вазов” и “Борово”.

Закупуването и подаването на документите за участие в конкурса е от 15.03.2021 г. до 29.03.2021 г

включително, в офиса на дружеството, намиращ се на бул. “Цар Борис III” №135 Б . Информация за конкурса

на информационните табла на пазарните площадки и административната сграда, на тел.02/ 44 72 470, 02/ 44 72 474 и 02/ 44 72 476

както и на сайта на дружеството -  www.pazari-yug.bg.

1.Конкурс_1_АМ_2021_за_маси_за_сергийна_търговия

2..Конкурс_1_БП_2021_за_търговски_обекти

3.Конкурс_1_ВТ_2021_за_търговски_площи_Терени

4.Схема_Базар_Гоце_Делчев

5.Схема_ТК_Център_на_услугите

6.Схема_пазар_Борово

7.Схема_пазар_Иван_Вазов

8.Схема_пазар_Красно_село

  logo 2

На основание чл.20 от Наредбата за пазарите на територията на Столична община,

„Пазари Юг” ЕАД обявява конкурс 3-2020 год. за отдаване под наем на свободни маси за сергийна

търговия,  търговски обекти и търговски площи /терени/, намиращи се на територията на

пазарни площадки “Красно село”, “Иван Вазов” и “Борово”.

Закупуването и подаването на документите за участие в конкурса е от 10.09.2020 г. до 28.09.2020 г.

включително, в офиса на дружеството, намиращ се на бул. “Цар Борис III” №135 Б . Информация за конкурса

на информационните табла на пазарните площадки и административната сграда, на тел.02/ 44 72 470, 02/ 44 72 474 и 02/ 44 72 476

1. Конкурс 3 АМ

2. Конкурс 3 БП

3. Конкурс 3 ВТ

4. Схема_пазар_Красно_село

5. Схема_пазар_Иван_Вазов

6. Схема_пазар_Борово

7. Схема_базар_Гоце_Делчев

8. Схема_ТК_Център_на_услугите

 

 

logo 2

 „ПАЗАРИ ЮГ” ЕАД обявява резултати конкурс № 2-ДПК/2019

1.klasirane.konkurs2.DPK.2019

 

 

Страница 1 от 2
Нагоре