На основание чл.20 от Наредбата за пазарите на територията на Столична община,

„Пазари Юг” ЕАД

обявява конкурс 1-2023 год. за отдаване под наем на свободни маси за сергийна
търговия, търговски обекти и търговски площи /терени/, намиращи се на
територията на пазарни площадки “Красно село”, “Иван Вазов” и “Борово”.
Закупуването и подаването на документите за участие в конкурса е от 13.03.2023 г.
до 27.03.2023 г. включително, в офиса на дружеството, намиращ се на бул. “Цар
Борис III” №135 Б . Информация за конкурса на информационните табла на
пазарните площадки и административната сграда, на тел: 02/ 44 72 470,
02/ 44 72 468 и 02/ 44 72 474, както и на сайта на дружеството - www.pazari-yug.bg.

 

 

 

В прикачения файл може да откриете заданието на конкурса.

 

 

 

 

 

         На основание чл.20 от Наредбата за пазарите на територията на Столична община,  „Пазари Юг” ЕАД

обявява конкурс 2-2022 год. за отдаване под наем на свободни маси за сергийна търговия,  търговски обекти и търговски площи /терени/конкурс 2-2022 год. за отдаване под наем на свободни маси за сергийна търговия,  търговски обекти и търговски площи /терени/, намиращи се на територията на пазарни площадки “Красно село”, “Иван Вазов” и “Борово”. Закупуването и подаването на документите за участие в конкурса е от 12.09.2022 г. до 26.09.2022 г. включително, в офиса на дружеството, намиращ се на бул. “Цар Борис III” №135 Б . Информация за конкурса на информационните табла на пазарните площадки и административната сграда,  на тел.02/ 44 72 470,  02/ 44 72 468 и 02/ 44 72 474, както и на сайта на дружеството -  www.pazari-yug.bg. 

.

 

 

Моля запознайте се с Поканата и Техническото задание за Избор на изпълнител на услуга "Пълно телекомуникационно обслужване на "Пазари Юг" ЕАД" за периода 2022 - 2024г. като свалите прикачените файлове.

 

 

 

 

 

.

 logo 2

                                                                                 У В Е Д О М Л Е Н И Е

относно промяна на БУЛСТАТ на производителите на селскостопанска продукция

Уважаеми наематели,

уведомяваме Ви, че след влизането в сила от 4 януари 2022 г. на изменението в Закона

за Регистър БУЛСТАТ, Агенцията по вписванията служебно преобразува от 10-значен/ЕГН/

в 9-значен код/ЕИК, БУЛСТАТ/ на всички производители на селскостопанска продукция и

други физически лица, които са регистрирани в регистър БУЛСТАТ с 10-значен код

(чл. 3, ал. 1, т. 9 и 11 от закона).

Информацията за новия си 9-значен код (БУЛСТАТ), наемателите ще могат да получат чрез

Портала за електронни услуги на Агенцията по вписванията – www.bulstat.bg, в раздел „Справки“.

Агенция по вписванията служебно ще предостави на Национална агенция за приходите (НАП)

информацията за връзката между стар и нов код на лицето.
За промяната на Вашия ЕИК по БУЛСТАТ, НАП ще уведоми НОИ по служебен път.

Молим Ви,

да предоставите новия си 9-значен код /ЕИК, БУЛСТАТ/ в офиса на „Пазари Юг“ ЕАД до 30.06.2022 г.

ОТ РЪКОВОДСТВОТО

 

 

 

Страница 1 от 3
Нагоре