logo 2

 

Във връзка с решение № 1.2. по Протокол № 66/10.10.2019г. на Съвета на директорите на „ПАЗАРИ ЮГ” ЕАД,

 

Ви каним да представите оферта за избор на изпълнител на следните дейности:

Извършване на физическа невъоръжена охрана на пазарни площадки, стопанисвани от „Пазари ЮГ“ ЕАД”

1.  ПЪЛНО_ОПИСАНИЕ_НА_ПРОЦЕДУРАТА_И_ТЕХНИЧЕСКА_СПЕЦИФИКАЦИЯ

logo 2

 

Във връзка с решение №1 по протокол № 65 / 02.10.2019 г. на Съвета на директорите, „Пазари Юг” ЕАД, обявява процедура за избор на изпълнител на услуга „РАЗДЕЛНО СМЕТОИЗВОЗВАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ И БИООТПАДЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА УПРАВЛЯВАНИТЕ И СТОПАНИСВАНИ ОТ „ПАЗАРИ ЮГ” ЕАД ” ПАЗАРНИ ПЛОЩАДКИ И ОБЕКТИ“, както следва:

• Пазарна площадка „Красно село”,

• Пазарна площадка „Иван Вазов”

• Пазарна площадка „Борово”

• Цветопроизводствено стопанство, находящо се в ж.к.”Дружба” - индустриална зона, ул.”Делийска воденица”

• Административна сграда, район Надежда, местност „Надлез Надежда”

• Горски дом, кв.’’Надежда”, м.’’Северен парк”

• Жилищна сграда, район Триадица, ул.”Петко Каравелов” №5

• Склад, кв.’’Илиянци”, ул.”Пробуда” №6

• Спортен комплекс и градина, Аерогара София .

• Жилищна сграда, местност „Горски разсадник”, Княжевска борова гора

• Горски дом”Брезовица”, местност Брезовица, ПП”Витоша”

• Горски дом, местност Планинец, ПП „Витоша”

• Горски дом - Управление, местност Златни мостове, ПП”Витоша”

Офертите и останалите документи се приемат в срок до 28.10.2019 г. в офиса на „Пазари Юг” ЕАД в гр. София, бул. „Цар Борис III” № 135Б от 09,00 до 15,00 часа. За повече информация и технически изисквания: www.pazari-yug.bg Телефон за контакти: 02/447 24 70

1.  ПЪЛНО_ОПИСАНИЕ_НА_ПРОЦЕДУРАТА_И_ТЕХНИЧЕСКА_СПЕЦИФИКАЦИЯ

 

 

logo 2

На основание решение № 1 По Протокол № 63 от 02.09.2019г. на Съвета на директорите на „Пазари Юг“ ЕАД,

Ви каним да представите оферта за ЗДРАВНО ЗАСТРАХОВАНЕ на 45 /четиридесет и пет/ служители на „Пазари Юг” ЕАД

1. Pokana

 

logo 2

 „ПАЗАРИ ЮГ” ЕАД обявява резултати конкурс № 2-ДПК/2019

1.klasirane.konkurs2.DPK.2019

 

 

logo old

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основание чл.20 от Наредбата за пазарите на територията на Столична община,

„Пазари Юг” ЕАД обявява конкурс 3-2019 год. за отдаване под наем на свободни маси за сергийна

търговия,  търговски обекти и търговски площи /терени/, намиращи се на територията на

пазарни площадки “Красно село”, “Иван Вазов” и “Борово”, както следва :

1.Конкурс_3_АМ_20019_за_маси_за_сергийна_търговия

 2.Конкурс_3_БП_2019_за_търговски_обекти

3.Конкурс_3_ВТ_2019_за_търговски_площи

4.Схема_пазар_Красно_село

5.Схема_пазар_Иван_Вазов

6.Схема_пазар_Борово

7.Схема_базар_Гоце_Делчев

8.Схема_ТК_Център_на_услугите

 

Страница 1 от 2
Нагоре