"Пазари Юг" ЕАД

 

обявява класираните на второ място участници в конкурс  1/ 2024 , както следва :

 

Резултатите са в прикачените файлове.


 

Конкурс 1/2024 за Маси, терени и обекти

На основание чл.20 от Наредбата за пазарите на територията на Столична община,  

„Пазари Юг” ЕАД

обявява конкурс за отдаване под наем на свободни маси за сергийна търговия,  търговски обекти и търговски площи /терени/, намиращи се на територията на пазарни площадки “Красно село”, “Иван Вазов” и “Борово”. Закупуването и подаването на документите за участие в конкурса е от 11.03.2024 г. до 25.03.2024 г. включително, в офиса на дружеството, намиращ се на бул. “Цар Борис III” №135 Б . Информация за конкурса на информационните табла на пазарните площадки и административната сграда,  на тел.02/ 44 72 470,  02/ 44 72 468 и 02/ 44 72 474, както и на сайта на дружеството -  www.pazari-yug.bg.

На основание решение №1.1 по Протокол №37 от 05.01.2024 год. на Съвета на директорите на "Пазари Юг" ЕАД и в изпълнение разпоредбите на ЗЗБУТ, Ви каним да предложите своята оферта, съгласно Приложение. 

 

Във връзка с решение №1.1 по Протокол № 33 от 14.11.2023 год. на

Съвета на директорите на "Пазари Юг" ЕАД, Ви каним да представите оферта

за избор на изпълнител на следните дейности:

"Комплексно почистване на управляваните и стопанисвани от "Пазари Юг" ЕАД пазарни площадки"

 

Приложенията са в прикачените файлове.

ОБЯВА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА УСЛУГА „РАЗДЕЛНО СМЕТОИЗВОЗВАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИБИООТПАДЪЦИ  И СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА УПРАВЛЯВАНИТЕ И СТОПАНИСВАНИ ОТ  „ПАЗАРИ  ЮГ” ЕАД ПАЗАРНИ ПЛОЩАДКИ И ОБЕКТИ

Във връзка с решение №1 по протокол № 31 / 20.09.2023 год. на Съвета на директорите, „Пазари Юг” ЕАД, обявява процедура за избор на изпълнител на услуга ,,РАЗДЕЛНО СМЕТОИЗВОЗВАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ, БИООТПАДЪЦИ  И СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА УПРАВЛЯВАНИТЕ И СТОПАНИСВАНИ ОТ  „ПАЗАРИ  ЮГ” ЕАД ПАЗАРНИ ПЛОЩАДКИ И ОБЕКТИ“, както следва:

  • Пазарна площадка „Красно село”, 
  • Пазарна площадка „Иван Вазов”
  • Пазарна площадка „Борово”
  • Горски дом, кв.”Надежда”, м.”Северен парк”
  • Жилищна сграда, район Триадица, ул.”Петко Каравелов” №5

Офертите  и  останалите документи се приемат в срок  до 13.10.2023 год. в офиса на  „Пазари Юг” ЕАД в гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ” № 135Б  от  09,00 до 15,00 часа.

За повече информация и технически изисквания: www.pazari-yug.bg

Телефон за контакти:  02/447 24 70

В прикачените файлове може да откриете заданието на процедурата.

                                   

Страница 1 от 5
Нагоре