logo 2

                                                                                 У В Е Д О М Л Е Н И Е

относно промяна на БУЛСТАТ на производителите на селскостопанска продукция

Уважаеми наематели,

уведомяваме Ви, че след влизането в сила от 4 януари 2022 г. на изменението в Закона

за Регистър БУЛСТАТ, Агенцията по вписванията служебно преобразува от 10-значен/ЕГН/

в 9-значен код/ЕИК, БУЛСТАТ/ на всички производители на селскостопанска продукция и

други физически лица, които са регистрирани в регистър БУЛСТАТ с 10-значен код

(чл. 3, ал. 1, т. 9 и 11 от закона).

Информацията за новия си 9-значен код (БУЛСТАТ), наемателите ще могат да получат чрез

Портала за електронни услуги на Агенцията по вписванията – www.bulstat.bg, в раздел „Справки“.

Агенция по вписванията служебно ще предостави на Национална агенция за приходите (НАП)

информацията за връзката между стар и нов код на лицето.
За промяната на Вашия ЕИК по БУЛСТАТ, НАП ще уведоми НОИ по служебен път.

Молим Ви,

да предоставите новия си 9-значен код /ЕИК, БУЛСТАТ/ в офиса на „Пазари Юг“ ЕАД до 30.06.2022 г.

ОТ РЪКОВОДСТВОТО

 

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 proekt vazov

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 Уважаеми съграждани,

уведомяваме Ви, че на 03.06.2022 г. от 18:00 ч. ще се проведе публично обсъждане на Проекта

за модернизация и реконструкция на пазар „Иван Вазов“. Срещата ще се състои в сградата на

Читалище „Петър Берон“, находящо се в гр. София, бул. „Витоша“ 109.

„Пазари Юг“ ЕАД 

 

 

 

 

 

 

 

logo old

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 На основание чл.20 от Наредбата за пазарите на територията на Столична община,

„Пазари Юг” ЕАД обявява конкурс 1-2021 год. за отдаване под наем на свободни маси за сергийна

търговия,  търговски обекти и търговски площи /терени/, намиращи се на територията на

пазарни площадки “Красно село”, “Иван Вазов” и “Борово”.

Закупуването и подаването на документите за участие в конкурса е от 15.03.2021 г. до 29.03.2021 г

включително, в офиса на дружеството, намиращ се на бул. “Цар Борис III” №135 Б . Информация за конкурса

на информационните табла на пазарните площадки и административната сграда, на тел.02/ 44 72 470, 02/ 44 72 474 и 02/ 44 72 476

както и на сайта на дружеството -  www.pazari-yug.bg.

1.Конкурс_1_АМ_2021_за_маси_за_сергийна_търговия

2..Конкурс_1_БП_2021_за_търговски_обекти

3.Конкурс_1_ВТ_2021_за_търговски_площи_Терени

4.Схема_Базар_Гоце_Делчев

5.Схема_ТК_Център_на_услугите

6.Схема_пазар_Борово

7.Схема_пазар_Иван_Вазов

8.Схема_пазар_Красно_село

logo 2

 „ПАЗАРИ ЮГ” ЕАД обявява резултати конкурс № 2-ДПК/2019

1.klasirane.konkurs2.DPK.2019

 

 

logo old

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основание чл.20 от Наредбата за пазарите на територията на Столична община,

„Пазари Юг” ЕАД обявява конкурс 3-2019 год. за отдаване под наем на свободни маси за сергийна

търговия,  търговски обекти и търговски площи /терени/, намиращи се на територията на

пазарни площадки “Красно село”, “Иван Вазов” и “Борово”, както следва :

1.Конкурс_3_АМ_20019_за_маси_за_сергийна_търговия

 2.Конкурс_3_БП_2019_за_търговски_обекти

3.Конкурс_3_ВТ_2019_за_търговски_площи

4.Схема_пазар_Красно_село

5.Схема_пазар_Иван_Вазов

6.Схема_пазар_Борово

7.Схема_базар_Гоце_Делчев

8.Схема_ТК_Център_на_услугите

 

Страница 1 от 2
Нагоре