На основание чл.20 от Наредбата за пазарите на територията на Столична община,

„Пазари Юг” ЕАД

обявява конкурс за отдаване под наем на свободни маси за сергийна търговия,
търговски обекти и търговски площи /терени/, намиращи се на територията на
пазарни площадки “Красно село”, “Иван Вазов” и “Борово”. Закупуването и
подаването на документите за участие в конкурса е от 15.09.2023 г. до 29.09.2023 г.
включително, в офиса на дружеството, намиращ се на бул. “Цар Борис III” №135 Б .
Информация за конкурса на информационните табла на пазарните площадки и
административната сграда, на тел.02/ 44 72 470, 02/ 44 72 468 и 02/ 44 72 474, както
и на сайта на дружеството - www.pazari-yug.bg.

 

Конкурса за избор на нощна невъоражена охрана на пазарни площадки, стопанисвани и управлявани от "Пазари Юг" ЕАД може да видите в прикачения файл.

На основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на общината
в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала /НРУУПОППТДОУК/
„Пазари Юг“ ЕАД обявява конкурс 1-ГО/2023год. и 1-ДПК/2023год. за отдаване под наем на
обекти, собственост на дружеството.


Закупуването и подаването на документи за участие в конкурса е от 24.04.2023г. до 11.05.2023г.
включително, в офиса на дружеството, намиращ се на бул. Цар Борис III № 135 Б.

Информация за
конкурса на информационното табло на административната сграда и на

тел.02/44 72 470 , 02/44 72 474

 

 

 

.

На основание чл.20 от Наредбата за пазарите на територията на Столична община,

„Пазари Юг” ЕАД

обявява конкурс 1-2023 год. за отдаване под наем на свободни маси за сергийна
търговия, търговски обекти и търговски площи /терени/, намиращи се на
територията на пазарни площадки “Красно село”, “Иван Вазов” и “Борово”.
Закупуването и подаването на документите за участие в конкурса е от 13.03.2023 г.
до 27.03.2023 г. включително, в офиса на дружеството, намиращ се на бул. “Цар
Борис III” №135 Б . Информация за конкурса на информационните табла на
пазарните площадки и административната сграда, на тел: 02/ 44 72 470,
02/ 44 72 468 и 02/ 44 72 474, както и на сайта на дружеството - www.pazari-yug.bg.

 

 

 

В прикачения файл може да откриете заданието на конкурса.

 

 

 

 

 

Страница 1 от 4
Нагоре