logo old

 

  „Пазари Юг” ЕАД


обявява извънреден конкурс за отдаване под наем на маси за сергийна търговия на пазарна площадка Борово, както следва :

1. Конкурс_И-АМ_2019_за_маси_зе_сергийна_търговия

2. Схема_пазар_Борово

 

 

 

logo 2

 

 

На основание чл. 17, ал. 3 от  Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества и Решение 4.1 по протокол № 51 от 11.01.2019 г. на Съвета на директорите на “Пазари Юг” ЕАД.

 

„ПАЗАРИ ЮГ” ЕАД

 

 

обявява  конкурс № 1-ГО/2019 г.

 

за  отдаване  под  наем  за  срок  от  3 /три/  години  на следните недвижими имоти, собственост на дружеството, при указана начална наемна цена и гаранционна вноска за участие в конкурса както следва: 

 

1. ОБЯВА_КОНКУРС_1-ГО-2019

 

logo 2

 

 

 „ПАЗАРИ ЮГ” ЕАД

 обявява  конкурс № 1-ДПК/2019

 

за  отдаване  под  наем  за  срок  от  3 /три/  години  на  обекти, находящи се в сграда на ул.”Петко Каравелов” № 5, район „Триадица”, гр. София,

собственост на  “Пазари Юг” ЕАД,  при указана начална наемна цена както следва: 

1.ОБЯВА_КОНКУРС_1-ДПК-2019

 

 

Страница 2 от 2
Нагоре