logo old

 „Пазари Юг” ЕАД

обявява класираните на първо място участници в конкурс 2 / 2021

 Заповед_конкурс

1. klasirane_1_2_AM_2021

2. klasirane_1_2_BP_2021

3. klasirane_1_2_VT_2021

 

 

logo old

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание решение №1 по Протокол № 115 от 05.10.2021 г. на Съвета на директорите на "Пазари Юг" ЕАД, за утвърждаване на Протокол №1 от 17.09.2021 г. и Протокол №2 от 04.10.2021 год. на конкурсната комисия за провеждане на конкурс 1-10/2021 год. за отдаване под наем за срок от 10/десет/ години на недвижими имоти, собственост на „Пазари Юг“ ЕАД, обявяваме класираните на първо място кандидати:

1.класиране_на_конкурс_за_отдаване_под_наем_за_срок_от_10_десет_години_на_обекти_собственост_на_дружеството.

logo 2

 

На основание чл.40, ал.7, във връзка с чл. 40, ал.3  от Наредбата за реда за учредяване и

упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско

участие в капитала, както и на  Решение  по Протокол № 109 от 09.06.2021 г. на Съвета на

директорите на „Пазари Юг” ЕАД,

 „Пазари Юг” ЕАД

обявява класираните на първо място участници в конкурс 1-ГО/2021 и конкурс 1-ДПК/2021 за

отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на обекти собственост на дружеството , както следва:

1. Първо_класиране_конкурс_1-ГО-2021

2. Първо_класиране_конкурс_1-ДПК-2021

 

logo old

 „Пазари Юг” ЕАД

обявява класираните на второ място участници в конкурс 1 / 2021

1. 2-ро_класиране_конкурс_1_БП_2021

2. 2-ро_класиране_конкурс_1_ВТ_2021

 

 

Страница 1 от 4
Нагоре