logo old

 „Пазари Юг” ЕАД

обявява класираните на второ място участници в конкурс 1 / 2021

1. 2-ро_класиране_конкурс_1_БП_2021

2. 2-ро_класиране_конкурс_1_ВТ_2021

 

 

logo 2

 

Във връзка с чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата

на собственост на столична община в търговските дружества и на основание решение

по Протокол № 88 от 19.10.2020 на Съвета на директорите „Пазари Юг” ЕАД

обявява класираните на първо място участници в конкурси 1- ДПК / 2020 и 1-ГО 2020, както следва:

1. Първо_класиране_конкурс_1_ГО_2020

2. Първо_класиране_конкурс_1_ДПК_2020

 

 

logo old

 

„Пазари Юг” ЕАД

обявява класираните на първо място и декласираните участници в конкурс 3 / 2020 :

1.Първо_класиране_Конкурс_3_АМ_2020

2.Първо_класиране_Конкурс_3_БП_2020

3.Първо_класиране_Конкурс_3_ВТ_2020

Страница 1 от 3
Нагоре