logo 2

 

 На основание решение по Протокол № 5 от 30.06.2022г. на Съвета на директорите па "Пазари Юг" ЕАД, за утвърждаване на Протокол №1 от 29.06.2022 г. на конкурсната комисия за провеждане на конкурс 1-ДПК/2022 г.и 2 ГО/2022 г за отдаване под наем за срок от 3 години на обекти находищи се в сграда на, както следва:

1.1-во_класиране_1-ДПК_2022г

2.1-во_класиране_2-ГО_2022г.pdf 

 

logo old

 

На основание утвърдени със заповед № 45 от 08.04.2022г. Протокол 1 от 31.03.2022г.

на конкурсната комисия за провеждане на конкурс 1-АМ/2022г. за отдаване под наем

на свободни търговски обекти /маси за сергийна търговия/ на пазари „Иван Вазов”,

„Красно село” и "Борово" , както и Заповед № 54 /26.04.2022г. на изпълнителния директор

на “Пазари Юг” ЕАД, обявяваме класираните на второ място кандидати:

1. Второ_класиране_конкурс_1-2022-АМ_2022_за_маси_за_сергийна_търговия

2. Второ_класиране_конкурс_1-2022-БП_2022_за_търговски_обекти

 

 

logo 2

 

На основание чл.20 от Наредбата за пазарите на територията на Столична община,  „Пазари Юг” ЕАД

 обявява резултати от конкурс 1-2022 год. :

1. 1-во_класиране_конкурс_1-АМ_2022_за_маси_за_сергийна_търговия

2. 1-во_класиране_конкурс_1-БП_2022_за_търговски_обекти

3. 1-во_класиране_конкурс_1-ВТ_2022_за_търговски_площи

logo 2

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основание решение по Протокол № 125 от 01.03.2022 г. на Съвета на
директорите на "Пазари Юг" ЕАД, за утвърждаване на Протокол №1 от 01.03.2022 г.
на конкурсната комисия за провеждане на конкурс 2-Н-ГО/2022 г. за отдаване под
наем за срок от 3 години на обекти, собственост на „Пазари Юг“ ЕАД,
обявяваме класираните на първо място кандидати:

 

logo old

 „Пазари Юг” ЕАД

обявява класираните на второ място участници в конкурс 1 / 2021

1. 2-ро_класиране_конкурс_1_БП_2021

2. 2-ро_класиране_конкурс_1_ВТ_2021

 

 

Страница 1 от 4
Нагоре