В прикачените файлове може да видите информация за резултатите от последния проведен конкурс.

 

 

 

 

 

 

 

В прикачените файлове може да видите информация за резултатите от последния проведен конкурс.

 

 

 

 

 

 

„Пазари Юг” ЕАД

обявява класираните на второ място участници в конкурси 1 / 2023 , както следва :

 

Моля отворете прикачените файлове.

 

 

 

 

 

 

 „Пазари Юг” ЕАД

обявява класираните на първо място  участници в конкурс 1 / 2023 , както следва : Моля отворете прикачените файлове.

 

 

 

 

Класиране избор на изпълнител

 

 

Във връзка с обявена процедура за избор на служба по трудова медицина, на основание Протокол на Комисия, назначена със заповед на изпълнителния директор и решение 1.1 по Протокол № 20 от 30.01.2023 год. на Съвета на директорите, „Пазари Юг“ ЕАД обявява класирането на участниците:

ПЪРВО МЯСТО: СТМ „ИРЕН М“ ЕООД

ВТОРО МЯСТО: „ЛИДЕР ИЙ“ ЕООД

Участникът обявен на първо място в срок от 3/три/ работни дни трябва да представи в деловодството на „Пазари Юг“ ЕАД, проект на договор за извършване на услуга. В случай на неявяване на спечелилия участник, вторият класиран ще бъде поканен за сключване на договор.

 

 

 

Страница 1 от 6
Нагоре