Емил Златков

Емил Златков

 

 

logo old

МЕТОДИКА

 за  условията и реда за временно освобождаване – изцяло или частично от задължението за плащане на наем

от наематели на пазарни площадки стопанисвани и управлявани от „Пазари Юг“ ЕАД

1. МЕТОДИКА_решение_578

2. Декларации


logo 2

 

Във връзка с чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата

на собственост на столична община в търговските дружества и на основание решение

по Протокол № 88 от 19.10.2020 на Съвета на директорите „Пазари Юг” ЕАД

обявява класираните на първо място участници в конкурси 1- ДПК / 2020 и 1-ГО 2020, както следва:

1. Първо_класиране_конкурс_1_ГО_2020

2. Първо_класиране_конкурс_1_ДПК_2020

 

  logo 2

На основание чл.20 от Наредбата за пазарите на територията на Столична община,

„Пазари Юг” ЕАД обявява конкурс 3-2020 год. за отдаване под наем на свободни маси за сергийна

търговия,  търговски обекти и търговски площи /терени/, намиращи се на територията на

пазарни площадки “Красно село”, “Иван Вазов” и “Борово”.

Закупуването и подаването на документите за участие в конкурса е от 10.09.2020 г. до 28.09.2020 г.

включително, в офиса на дружеството, намиращ се на бул. “Цар Борис III” №135 Б . Информация за конкурса

на информационните табла на пазарните площадки и административната сграда, на тел.02/ 44 72 470, 02/ 44 72 474 и 02/ 44 72 476

1. Конкурс 3 АМ

2. Конкурс 3 БП

3. Конкурс 3 ВТ

4. Схема_пазар_Красно_село

5. Схема_пазар_Иван_Вазов

6. Схема_пазар_Борово

7. Схема_базар_Гоце_Делчев

8. Схема_ТК_Център_на_услугите

 

 

 

 

logo old

 

На основание решение на СОС № 136/16.04.2020 г. декларации за намаляване на

наема или за пълно освобождаване от такъв на наематели сключили договори

с „Пазари Юг“ ЕАД преди 13.03.2020г. се приемат до  15.30 ч. на 12.06.2020 г. – петък

/ края на въведените противоепидемични мерки на територията на Република България./

След този срок наемателите, които не са подали гореописаните декларации за намаляване или

освобождаване от наем заплащат пълната цена по договора им сключен с „Пазари Юг“ ЕАД


logo 2

 

„ПАЗАРИ ЮГ” ЕАД обявява ПЪРВО КЛАСИРАНЕ_2_ГО-2019 

1. klasirane_konkurs2_GO.2019

 

 

Страница 1 от 3
Нагоре