Емил Златков

Емил Златков

 

 

logo old

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основание заповед № 43 / 28.04.2021г. на изпълнителния директор на „Пазари Юг” ЕАД

 „Пазари Юг” ЕАД

Поради допусната техническа грешка в конкурсната документация, се прекратяват следните конкурси:

1. Конкурс 1-ГО/2021 г. за отдаване под наем на обекти, собственост на „Пазари Юг“ ЕАД, извън пазарните площадки;

2.Конкурс 1-ДПК/2021 г. за отдаване под наем на обекти, находящи се в сграда с адрес София, ул. „Петко Каравелов“ № 5, собственост на „Пазари Юг“ ЕАД

logo old

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 На основание чл.20 от Наредбата за пазарите на територията на Столична община,

„Пазари Юг” ЕАД обявява конкурс 1-2021 год. за отдаване под наем на свободни маси за сергийна

търговия,  търговски обекти и търговски площи /терени/, намиращи се на територията на

пазарни площадки “Красно село”, “Иван Вазов” и “Борово”.

Закупуването и подаването на документите за участие в конкурса е от 15.03.2021 г. до 29.03.2021 г

включително, в офиса на дружеството, намиращ се на бул. “Цар Борис III” №135 Б . Информация за конкурса

на информационните табла на пазарните площадки и административната сграда, на тел.02/ 44 72 470, 02/ 44 72 474 и 02/ 44 72 476

както и на сайта на дружеството -  www.pazari-yug.bg.

1.Конкурс_1_АМ_2021_за_маси_за_сергийна_търговия

2..Конкурс_1_БП_2021_за_търговски_обекти

3.Конкурс_1_ВТ_2021_за_търговски_площи_Терени

4.Схема_Базар_Гоце_Делчев

5.Схема_ТК_Център_на_услугите

6.Схема_пазар_Борово

7.Схема_пазар_Иван_Вазов

8.Схема_пазар_Красно_село

 

 

logo old

МЕТОДИКА

 за  условията и реда за временно освобождаване – изцяло или частично от задължението за плащане на наем

от наематели на пазарни площадки стопанисвани и управлявани от „Пазари Юг“ ЕАД

1. МЕТОДИКА_решение_578

2. Декларации


Страница 1 от 4
Нагоре