Lyubomir Vangelov

Lyubomir Vangelov

На основание решение №1.1 по Протокол №37 от 05.01.2024 год. на Съвета на директорите на "Пазари Юг" ЕАД и в изпълнение разпоредбите на ЗЗБУТ, Ви каним да предложите своята оферта, съгласно Приложение. 

 

Във връзка с решение №1.1 по Протокол № 33 от 14.11.2023 год. на

Съвета на директорите на "Пазари Юг" ЕАД, Ви каним да представите оферта

за избор на изпълнител на следните дейности:

"Комплексно почистване на управляваните и стопанисвани от "Пазари Юг" ЕАД пазарни площадки"

 

Приложенията са в прикачените файлове.

 

 

 „Пазари Юг” ЕАД

 

обявява класираните на второ място участници в конкурси 2 / 2023 , както следва :

 

Резултатите са в прикачения файл

 

„Пазари Юг” ЕАД

обявява класираните на първо място участници в конкурс 2 / 2023 , както следва :

 

 

 

ОБЯВА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА УСЛУГА „РАЗДЕЛНО СМЕТОИЗВОЗВАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИБИООТПАДЪЦИ  И СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА УПРАВЛЯВАНИТЕ И СТОПАНИСВАНИ ОТ  „ПАЗАРИ  ЮГ” ЕАД ПАЗАРНИ ПЛОЩАДКИ И ОБЕКТИ

Във връзка с решение №1 по протокол № 31 / 20.09.2023 год. на Съвета на директорите, „Пазари Юг” ЕАД, обявява процедура за избор на изпълнител на услуга ,,РАЗДЕЛНО СМЕТОИЗВОЗВАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ, БИООТПАДЪЦИ  И СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА УПРАВЛЯВАНИТЕ И СТОПАНИСВАНИ ОТ  „ПАЗАРИ  ЮГ” ЕАД ПАЗАРНИ ПЛОЩАДКИ И ОБЕКТИ“, както следва:

  • Пазарна площадка „Красно село”, 
  • Пазарна площадка „Иван Вазов”
  • Пазарна площадка „Борово”
  • Горски дом, кв.”Надежда”, м.”Северен парк”
  • Жилищна сграда, район Триадица, ул.”Петко Каравелов” №5

Офертите  и  останалите документи се приемат в срок  до 13.10.2023 год. в офиса на  „Пазари Юг” ЕАД в гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ” № 135Б  от  09,00 до 15,00 часа.

За повече информация и технически изисквания: www.pazari-yug.bg

Телефон за контакти:  02/447 24 70

В прикачените файлове може да откриете заданието на процедурата.

                                   

На основание чл.20 от Наредбата за пазарите на територията на Столична община,

„Пазари Юг” ЕАД

обявява конкурс за отдаване под наем на свободни маси за сергийна търговия,
търговски обекти и търговски площи /терени/, намиращи се на територията на
пазарни площадки “Красно село”, “Иван Вазов” и “Борово”. Закупуването и
подаването на документите за участие в конкурса е от 15.09.2023 г. до 29.09.2023 г.
включително, в офиса на дружеството, намиращ се на бул. “Цар Борис III” №135 Б .
Информация за конкурса на информационните табла на пазарните площадки и
административната сграда, на тел.02/ 44 72 470, 02/ 44 72 468 и 02/ 44 72 474, както
и на сайта на дружеството - www.pazari-yug.bg.

 

Конкурса за избор на нощна невъоражена охрана на пазарни площадки, стопанисвани и управлявани от "Пазари Юг" ЕАД може да видите в прикачения файл.

 

 

В прикачените файлове може да видите информация за резултатите от последния проведен конкурс.

 

 

 

 

 

 

 

В прикачените файлове може да видите информация за резултатите от последния проведен конкурс.

 

 

 

 

 

 

„Пазари Юг” ЕАД

обявява класираните на второ място участници в конкурси 1 / 2023 , както следва :

 

Моля отворете прикачените файлове.

 

 

 

 

Страница 1 от 3
Нагоре