Lyubomir Vangelov

Lyubomir Vangelov

.

 

 

Моля запознайте се с Поканата и Техническото задание за Избор на изпълнител на услуга "Пълно телекомуникационно обслужване на "Пазари Юг" ЕАД" за периода 2022 - 2024г. като свалите прикачените файлове.

 

 

 

 

 

.

Страница 3 от 3
Нагоре