„Пазари Юг” ЕАД обявява класираните на второ място участници в конкурси 1 / 2023 , както следва :   Моля отворете прикачените файлове.        

  Резултати от последния проведен конкурс   63

     „Пазари Юг” ЕАД обявява класираните на първо място  участници в конкурс 1 / 2023 , както следва : Моля отворете прикачените файлове.        

  Резултати от последния проведен конкурс   70

    Във връзка с обявена процедура за избор на служба по трудова медицина, на основание Протокол на Комисия, назначена със заповед на изпълнителния директор и решение 1.1 по Протокол № 20 от 30.01.2023 год. на Съвета на директорите, „Пазари Юг“ ЕАД обявява класирането на участниците: ПЪРВО МЯСТО: СТМ „ИРЕН М“ ЕООД ВТОРО МЯСТО: „ЛИДЕР ИЙ“ ЕООД Участникът обявен на първо място в срок от 3/три/ работни дни трябва да представи в деловодството на „Пазари Юг“ ЕАД, проект на договор…

  Резултати от последния проведен конкурс   83
Нагоре