У В Е Д О М Л Е Н И Е относно промяна на БУЛСТАТ на производителите на селскостопанска продукция Уважаеми наематели, уведомяваме Ви, че след влизането в сила от 4 януари 2022 г. на изменението в Закона за…

  Съобщения за конкурси и обяви   45

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е  Уважаеми съграждани, уведомяваме Ви, че на 03.06.2022 г. от 18:00 ч. ще се проведе публично обсъждане на Проекта за модернизация и реконструкция на пазар „Иван Вазов“. Срещата ще се състои в сградата на Читалище „Петър Берон“, находящо се в гр. София, бул. „Витоша“ 109. „Пазари Юг“ ЕАД               

  Съобщения за конкурси и обяви   134

                                     На основание чл.20 от Наредбата за пазарите на територията на Столична община, „Пазари Юг” ЕАД обявява конкурс 1-2021 год. за отдаване под наем на свободни маси за сергийна търговия,  търговски обекти и търговски площи /терени/, намиращи се на територията на пазарни площадки “Красно село”, “Иван Вазов” и “Борово”. Закупуването и подаването на документите за участие в конкурса е от 15.03.2021 г. до 29.03.2021 г включително,…

  Съобщения за конкурси и обяви   657

                                На основание чл.20 от Наредбата за пазарите на територията на Столична община, „Пазари Юг” ЕАД обявява конкурс 3-2019 год. за отдаване под наем на свободни маси за сергийна търговия,  търговски обекти и търговски площи /терени/, намиращи се на територията на пазарни площадки “Красно село”, “Иван Вазов” и “Борово”, както следва : 1.Конкурс_3_АМ_20019_за_маси_за_сергийна_търговия  2.Конкурс_3_БП_2019_за_търговски_обекти 3.Конкурс_3_ВТ_2019_за_търговски_площи 4.Схема_пазар_Красно_село 5.Схема_пазар_Иван_Вазов 6.Схема_пазар_Борово 7.Схема_базар_Гоце_Делчев 8.Схема_ТК_Център_на_услугите  

  Съобщения за конкурси и обяви   1114

В изпълнение на Решение № 393 по Протокол № 78/27.06.2019 г. на Столичен общински съвет „ПАЗАРИ ЮГ” ЕАД обявява търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, представляващи:   Офис 4/В с идентификатор 68134.1932.538.1.118 и застроена площ от 137,64 кв.м., заедно с 0,8301% ИЧ от ОЧ на сградата и 0,7712% ИЧ от  ПС върху ПИ с идентификатор 68134.1932.538 и площ 4 605,00 кв.м. ведно с 2/два/ броя паркоместа № 1.19, 1.19а със застроена площ 27,55 кв.м, заедно с 0,1661% ИЧ…

  Съобщения за конкурси и обяви   1124
Нагоре