МЕТОДИКА   за  временно освобождаване – изцяло или частично от задължението за плащане на наем от наематели на пазарни площадки стопанисвани и управлявани от „Пазари Юг“ ЕАД   І. Основна цел Методиката е изготвена на основание решение № 136 по Протокол №11 от 16.04.2020г. на Столичен общински съвет и има за цел облекчаване финансовата тежест на лицата, пряко засегнати от въведеното извънредно положение. II. Условия и обхват              А)  Случаи на преустановена дейност Освобождават се изцяло от заплащане на наемна цена наематели по договори за наем, сключени преди 13 март 2020г. за срока,…
      На основание решение на СОС № 136/16.04.2020 г. декларации за намаляване на наема или за пълно освобождаване от такъв на наематели сключили договори с „Пазари Юг“ ЕАД преди 13.03.2020г. се приемат до  15.30 ч. на 12.06.2020 г. – петък / края на въведените противоепидемични мерки на територията на Република България./ След този срок наемателите, които не са подали гореописаните декларации за намаляване или освобождаване от наем заплащат пълната цена по договора им сключен с „Пазари Юг“ ЕАД

Фермерски пазар Оборище

  Фермерските пазари при Ал. Невски ще се провеждат всеки месец За първа година събитията са включени в Културния календар на столицата Около 80 малки производители и занаятчии от цялата страна ще се съберат в неделя, 24 февруари, зад храм-паметника Св. Ал. Невски в София. Събитието ще се проведе от 11 до 18 ч. и се организира в сътрудничество между Столична община, Общинско дружество Пазари Юг ЕАД и Кооперация Хранкооп - София. Ще бъдат представени кулинарни традиции и разнообразие от всички краища на България, натурална козметика и изделия от вълна, филц, керамика, кожа, дърво и други естествени материали. Посетителите ще…
Страница 2 от 4
Нагоре